Logo Dubbel-R

Dubbel-R
Advisering Sociaal Domein

Expertise

Algemeen

In opdrachten op de terreinen van wonen, welzijn en zorg opereer ik veelal als projectleider, procesbegeleider of adviseur. Regelmatig vervul ik daarbij de rol van (dag)voorzitter en/of gespreksleider bij conferenties en bewonersavonden, bestuurlijke bijeenkomsten en ambtelijke werkgroepen. Hieronder een selectie van door mij uitgevoerde opdrachten.

Wmo

 • Evaluatie Wmo-beleid in Alkmaar
 • Verantwoord bezuinigen op de Wmo in Ermelo

Jongeren

 • Ontwikkelen strategische visie (jeugd)zorgorganisatie
 • Ondersteuningsprogramma Zwerfjongeren 'Eén Stap Vooruit' (VWS)
 • Bestuurlijke verkenning integrale JGZ in de regio Arnhem/West Veluwe Vallei

Maatschappelijke opvang

 • Totstandkoming convenant voorkomen huisuitzetting (Noord- en Midden-Limburg)
 • Opstellen verordening eigen bijdragen (Noord- en Midden-Limburg)
 • Vormgeven begeleid wonen voor (residentieel) daklozen (Delft)
 • Ontwikkeling Regionaal Kompas voor Noord- en Midden-Limburg

Wonen-welzijn-zorg

 • Toekomstvisies wonen-welzijn-zorg in Ermelo en Soest
 • Totstandkoming (langjarige) bestuurlijke overeenkomsten op de terreinen van wonen-zorg-welzijn tussen overheden, corporaties, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, patiënten/consumentenorganisaties en zorgkantoor (provincies Zuid-Holland en Utrecht en de regio Noord-Veluwe)

Sociaal beleid

 • Ondersteuning Armoedegezant in Eindhoven
 • Vormgeven sociale activeringsaanpak 'Achter de Voordeur' (Dordrecht)

Uitoefenen toezicht

 • Lid Raad van Toezicht welzijnsorganisatie Divers 's-Hertogenbosch (sinds mei 2015)
 • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek De Meierij (sinds januari 2014)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater Artemis (tot november 2014)
 • Lid Raad van Commissarissen BrabantWonen (tot oktober 2014)
 • Lid Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant (tot oktober 2014)

In mijn projecten werk ik nauw samen met adviseurs van andere bureaus: Johan Sleegers [doen en denken], Paul den Otter (beleidsadvies & projectmanagement). Boukje Keizer, Carla van Lomwel en Jessica van Koert (7Zebra's)

Contact

Ruud Rottier

Mail:  r.rottier@dubbel-r.nl
Adres:  Pisastraat 51
5237 EK 's-Hertogenbosch
Telefoon:  06-15075424
LinkedIn:  Profiel