Logo Dubbel-R

Dubbel-R
Advisering Sociaal Domein

Welkom

Dubbel-R Advisering is het adviesbureau van Ruud Rottier voor zorg, wonen en welzijn.

Fijn dat u de website bezoekt. Hier vindt u beknopt de informatie over de werkzaamheden van Dubbel-R Advisering. Wilt u meer weten dan mag u uiteraard altijd bellen.

Ruud Rottier

Expertise

Als zelfstandig adviseur houd ik in beleidsprocessen en evaluaties de burgers waar het om gaat scherp op het netvlies. Ik ben scherpslijper op inhoud en draag op deze manier bij aan het ontstaan van nieuwe inzichten en mogelijkheden op velerlei beleidsterreinen. Maar niet alleen dat. Mij gaat het ook om de praktische uitvoering: hoe gaan we het doen?

Graag is Dubbel-R Advisering u van dienst als u tot veranderingen in beleid wilt komen, nieuwe producten wilt ontwikkelen of beleid geŽvalueerd wilt hebben. Mijn kennis ligt vooral op de terreinen van wonen, welzijn en zorg. Ik heb veel ervaring met project- en procesmanagement, beleidsontwikkeling, het leiden van bijeenkomsten en het verrichten van evaluatieonderzoek.

Momenteel werk ik voor de gemeente Den Haag als tijdelijk beleidsmedewerker beschermd wonen. Daarvoor gaf ik gedurende 2 jaar leiding aan het ondersteuningsprogramma zwerfjongeren van het ministerie van VWS (zie hiervoor www.1stapvooruit.nl) en organiseerde ik de totstandkoming van een strategische visie voor een (jeugd)zorgorganisatie.

Vanuit mijn politiek-bestuurlijke ervaring, mijn werkzaamheden als toezichthouder bij een bibliotheek, een theatergezelschap, een woningcorporatie en een instelling voor zorgvastgoed kan ik u op nog veel andere terreinen van dienst zijn.

Voor een selectie van door mij verrichte werkzaamheden, zie de volgende pagina (Expertise), maar raadpleeg ook mijn profiel op LinkedIn.

Contact

Ruud Rottier

Mail:  r.rottier@dubbel-r.nl
Adres:  Pisastraat 51
5237 EK 's-Hertogenbosch
Telefoon:  06-15075424
LinkedIn:  Profiel